monitoren

// Artikel | ‘Opbouwen van kwaliteit: Besturen met vertrouwen’

Hoe kun je als bestuurder de kwaliteit van scholen bevorderen? In het artikel “Opbouwen van kwaliteit: Besturen met vertrouwen” in BSM Magazine 4 van Wolters Kluwer delen Theo Wildeboer en Henk Poppen een werkwijze gebaseerd op transformationeel en gespreid leiderschap. Deze aanpak stimuleert eigenaarschap en betrokkenheid in het onderwijs. Een artikel dat goed aansluit bij

// Artikel | ‘Opbouwen van kwaliteit: Besturen met vertrouwen’ Meer lezen »

// Artikel | ‘Instrument waarmee onze plannen overzichtelijk worden gemaakt en gemonitord’

‘Als staffunctionaris expert onderwijs is mijn belangrijkste opdracht me bezig te houden met het kwaliteitsbeleid van BasisBuren. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school en de leerkrachten de onderwijskwaliteit verbeteren. Ik ondersteun de directeur-bestuurder en de schooldirecteuren in de uitvoering van het onderwijsbeleid. We hebben het instrument KwaliteitsBalans ontwikkeld om kwaliteit in beeld te brengen. Er

// Artikel | ‘Instrument waarmee onze plannen overzichtelijk worden gemaakt en gemonitord’ Meer lezen »