Werkwijze

Goed onderwijs

We starten bij de vraag: wat vindt u hier – voor de kinderen – goed onderwijs, vanuit de eigen visie en vanuit de noden en verwachtingen van het publiek? Deze definitie van wat bij u goed onderwijs is, vormt samen met de eisen en normen vanuit de inspectie en het eigen bestuur de basis voor de KwaliteitsBalans. De KwaliteitsBalans wordt daarmee de vertaling van uw strategische beleidsplan of schoolplan (en verwijzen) naar de praktijk van alle dag.

Kwalitatieve inventarisatie

In onze aanpak ligt het accent op interviews met en observaties bij alle actoren: leerkrachten en personeel, kinderen, ouders enzovoorts. Daarnaast raadplegen wij zoveel mogelijk documenten. Zo verzamelen wij vanuit de drie perspectieven, data om de realisaties en de ervaringen te toetsen aan de geldende eisen, ambities en verwachtingen. Wanneer voor u en voor ons helder is wat de eisen, ambities en verwachtingen zijn, gaan we inventariseren in hoeverre deze inmiddels gerealiseerd worden.

Omdat de leidinggevende en het bestuur een centrale rol spelen binnen de kwaliteitszorg (in onze methodiek), nemen wij in deze inventarisatie ook zijn of haar kennis, sensitiviteit en andere relevante competenties mee. Bij alles verzamelen wij bewijzen, concrete voorbeelden van wat er is vastgelegd en wat de praktijk laat zien, zoals bijvoorbeeld uitspraken en documenten. Wij werken en onderbouwd (‘Waar staat het dan?’ en ‘Is het onderzocht?’) én vanuit onze ‘guts feeling’. Want soms klopt alles, maar werkt het toch niet.
Zo ontstaat er een overzichtelijk beeld van:

  • Wat we moeten, wat we willen;
  • Wat we zouden willen zien, horen, voelen en ervaren;
  • Wat we nu zien, horen, voelen en ervaren;
  • Hoe we dit borgen;
  • Hoe we ons hierover verantwoorden;
  • Wat we ervan vinden.

In de KwaliteitsBalans wordt er per perspectief de stand van zaken opgemaakt, inclusief ‘bewijslast’. U als leidinggevende beoordeelt vervolgens welke eisen, verwachtingen of ambities worden behaald en welke nog niet.

Analyse, diagnose en advies

Nadat de data zijn verzameld, leggen we de oorzaken bloot. Waar zitten de overeenkomsten? Waar zitten de verschillen? Wat is de rode draad: vinden we consistentie en congruentie? Dit brengen wij zorgvuldig in kaart ten aanzien van de inhoud, sturing en cultuur. In onze rapportage en terugkoppeling nemen wij ook mee wat volgens ons prioriteit heeft om de onderwijskwaliteit duurzaam en systematisch te verbeteren, zodat eventuele nieuwe problemen snel worden gezien, onderzocht en aangepakt.

U bent en blijft in de lead

Wij nemen u veel werk uit handen, en u krijg een ‘blik van buiten’, maar het oordeel ligt bij u. De bevindingen die wij in beeld brengen moeten worden getoetst aan de eigen ambitie, eisen van de inspectie en de verwachtingen van de ouders en leerlingen. U als bestuurder of schoolleider geeft simpelweg aan of de geboden kwaliteit in dat licht bezien goed of niet goed (genoeg) is.

Aanbod

Er zijn drie manieren om met de KwaliteitBalans aan de slag te gaan;

1. U laat een volledige analyse van uw school/scholen verzorgen door de specialisten van Bureau KwaliteitsAnalyse. De kosten van een analyse zijn afhankelijk van de vraag en complexiteit van de school. De kosten van inrichting en training van de KwaliteitsBalans zijn inbegrepen. Mocht u meer informatie wensen betreft de licentiekosten, kunt u contact opnemen via info@kwaliteitsanalyse.com.

2. Onze specialisten trekken samen op met uw kwaliteitsmedewerker(s), waardoor zij onze methodiek in de praktijk leren toepassen. De kosten van een analyse zijn afhankelijk van de vraag en complexiteit van de school. Voor meer informatie betreft de kosten van inrichting en training voor gebruik van de KwaliteitsBalans en de kosten voor een licentie, kunt u contact opnemen via info@kwaliteitsanalyse.com.

3. U neemt onze tool in licentie en wij verzorgen een training voor uw medewerkers om zich de methodiek en het werken met de KwaliteitsBalans eigen te maken. Wij zorgen ervoor dat de KwaliteitsBalans klaar staat voor het eerste gebruik. De kosten van inrichting en training bedragen 1250 euro. De kosten voor een licentie van de KwaliteitsBalans bedragen 1500 euro per jaar (bij een licentie van 3 jaar). Voor een aanbod meer op maat, informeer gerust naar de mogelijkheden via info@kwaliteitsanalyse.com.

Ga echt aan de gang met kwaliteit