Een kwalitatief stelsel om onderwijs vanuit drie perspectieven te definiëren, monitoren, beoordelen en verantwoorden

Kwaliteit in perspectief

Kwaliteit is meer dan voldoen aan de wettelijke eisen. Je hebt als onderwijsorganisatie, school of team ook je eigen ambities. Maar ook de ouders en kinderen hebben bepaalde verwachtingen. De beoogde kwaliteit kent dus drie perspectieven: de wettelijke en bestuurlijke eisen, de eigen ambities en de verwachtingen van de ouders en kinderen. Maar per saldo gaat het om de kwaliteit die je daadwerkelijk realiseert en wordt ervaren, en hoe deze zich verhoudt tot de eisen, ambities en verwachtingen. Dit brengt de KwaliteitsBalans in kaart.

De KwaliteitsBalans…
… geeft inzicht op kwaliteit in breed perspectief;
… vangt de beleving achter de cijfers;
… biedt de basis voor een afgewogen oordeel;
… legt onderliggende patronen bloot;
… zorgt voor wezenlijke grip op goed onderwijs.

Structureel beter, het kan met KwaliteitsBalans

Zij gingen u voor

Mariska van Haften-BosmanTeamlid en voorzitter van de Medezeggenschapsraad BS Sancta Maria
Lees verder
De KwaliteitsBalans is een overzichtelijk instrument om doelen en ambities in kaart te brengen en actueel te houden. Wanneer de directie dit instrument presenteert, leidt dit tot gesprekken binnen het team. Er ontstaat motivatie om aan een doel of ambitie te werken en vooral input te geven dat er aan dit doel of deze ambitie gewerkt wordt. Voor de MR is de KwaliteitsBalans een instrument waar de kwaliteit van het onderwijs vanuit verschillende invalshoeken en dimensies bekeken wordt. Het instrument biedt opening voor een gesprek over kwaliteit, waardoor de directie kritisch blijft.
Justin Huisman Schoolleider OBS De Wiekslag Rijswijk
Lees verder
Nadat de KwaliteitsBalans correct en volledig is geïmplementeerd, wordt het volgen van de schoolplanontwikkeling eenvoudiger en efficiënter voor het team, de schoolleider, de medezeggenschapsraad en het bestuur. Het vervangt de jaarplanevaluatie.
Marieta Ruesink Directeur OBS De Boogerd Maurik
Lees verder
De KwaliteitsBalans biedt overzicht. In het komende schooljaar schrijven we een nieuw schoolplan, dat we direct in de KwaliteitsBalans kunnen invullen en monitoren. Zo krijgen we een nog scherper beeld van onze schoolontwikkeling.
Chantal PetersStafmedewerker onderwijskwaliteit SKOPOS
Lees verder
De KwaliteitsBalans helpt je om de definitie van goed onderwijs – bij jou op school, vanuit je eigen visie en jouw populatie – helder te krijgen.

Wat het u oplevert

  • U heeft scherp wat u, de inspectie, uw organisatie en uw publiek verstaat onder ‘goed onderwijs’.
  • U weet waar uw organisatie staat ten opzichte van de eigen ambities, de inspectie en bestuurlijke normen en de verwachtingen van de ouders en leerlingen.
  • U heeft hierover een gefundeerd en geobjectiveerd oordeel gegeven.
  • U heeft zicht op duurzame en systematische verandering.
  • U heeft een instrument in handen waarmee u de onderwijskwaliteit betekenisvol kunt monitoren, beoordelen, verantwoorden en verbeteren.

De KwaliteitsBalans is er voor uw school en voor uw hele bestuur.

Nieuws van BKA