// Column | Wat is goed

Samen groeien, talentontwikkeling, inspirerend onderwijs en vooral ‘goed onderwijs’. De schoolgidsen van schooljaar 2023/2024 staan er weer vol mee. En je kunt het er niet mee oneens zijn. Maar wat is dan ‘goed’? Je kunt dan naar de inspectie-standaarden kijken, maar is dat dan goed?

Ik heb op een school gewerkt waar enkel kinderen van hoogopgeleide ouders zaten, in een rijke buurt. De inspectie was erg tevreden. Sommige ouders waren dat ook; niet allemaal. En volgens mij had er voor veel kinderen ook meer ingezeten; op welk vlak dan ook. Op een andere school – in een achterstandswijk – was de inspectie zeer kritisch, omdat de opbrengsten tegenvielen. Maar de ouders waren enthousiast, omdat de school een veilige haven was; en de ambitie van het team was hoog en de kinderen leerden veel.

Mark Moore schrijft in Creating Public Value dat de kwaliteit van een publieke instelling gaat over drie invalshoeken: die van de autoriserende omgeving (inspectie en bestuur), de ‘klanten’ (ouder, kinderen en wellicht de wijk) en je eigen organisatie-capaciteit en ambitie. Met name die laatste doet ertoe. Wat vind je zelf goed, kijkend naar de kinderen, de gezinnen en de wijk waar ze opgroeien? En wat is dan dus je ambitie? Goed onderwijs ziet er in Wassenaar wellicht anders uit dan in Rotterdam-Zuid.

In een interview met de PO-Raad op 5 september 2023 stelt Chris van Meurs (schoolbestuurder) dat we meer zelf moeten bepalen wat kwaliteit is. ‘We moeten zelf bepalen wat kwaliteit is in plaats van ons afhankelijk maken van de inspectie.’ En zo is het!

Wat wil jij – als school – uitstralen, waar wil je om bekend staan, wat maakt jullie uniek, wat mist een kind als hij niet bij jullie naar school gaat? Dat hoeft niet per se iets onderscheidends te zijn. Maar zorg dat je keuzes maakt! Kijkend naar de maatschappij en de media moet een school werken aan wetenschap en techniek, obesitas, omgaan met geld, lentekriebels, het programma van het plaatselijke natuurcentrum, zwemmen, schoolvoetbal, kinderpostzegels. En oh ja, kinderen moeten ook nog veel leren over taal, rekenen en lezen. En Burgerschap.

Beste mensen, dat kan niet allemaal. Maak keuzes. Op basis van je eigen visie, ‘jouw’ kinderen en wat de inspectie van je vraagt – dat ook. Formuleer daar je ambitie op: wat wil jij bereiken, wanneer ben jij tevreden? En kies er een paar; twee, drie, vier, misschien vijf. Wees daar heel goed in; draag die visie uit en zorg dat kinderen, ouders, collega’s de kernwaarden iedere dag zien en laten zien.

Deze column van Mark van der Pol is eerder verschenen op de website van JSW