Het instrument

De KwaliteitsBalans

De KwaliteitsBalans is een instrument om kwaliteit te definiëren, te ‘bewijzen’ en te verantwoorden. U houdt het zelf ‘up-to-date’ en het is altijd beschikbaar om de ontwikkelingen binnen uw organisatie zichtbaar te maken met betrekking tot de drie perspectieven.

Er kan worden ingelogd als:

  • Medewerker: u kunt input leveren;
  • Directeur: u kunt input leveren, feedback geven op de input, indicatoren evalueren en beoordelen;
  • Bestuurder: u heeft toezicht over de scholen, kunt input leveren, feedback geven op de input, indicatoren evalueren en beoordelen op bestuursniveau;
  • Toezicht: u kunt een toezichthouder, inspecteur of MR lid laten meekijken naar de voortgang op de drie perspectieven en indicatoren.

1. U ziet de ontwikkelingen van de kwaliteiten op de drie perspectieven (Eisen, Ambities & Verwachtingen). De grijsgradatie geeft aan hoeveel eisen, ambities en verwachtingen inmiddels door u als leidinggevende in orde zijn bevonden. Hoe donkerder, hoe meer indicatoren in orde zijn bevonden.

2. Als u op één van de perspectieven (hoekpunten) klikt, opent het scherm met de bijbehorende indicatoren. U ziet hier welke indicatoren bij dit perspectief horen. De indeling van de inspectie-indicatoren is standaard bij 'eisen', de eigen indicatoren kunt u zelf bepalen en indelen op perspectief. U zier hier welke indicatoren nog niet in orde zijn, welke al wel en welke nog niet zijn beoordeeld.

3. In de bovenste balk ziet u waar u zich bevindt binnen de KwaliteitsBalans. Aan de rechterkant ziet u de beoordeling (in orde/ nog niet in orde / nog niet beoordeeld). In de tabbladen ziet u wat er per indicator vanuit de inspectie (inspectiekader), uw bestuur (strategisch beleidsplan) en uw eigen school (schoolplan) als doel en ambitie is aangegeven. In de overige tabbladen kunt u aangeven hoe de uitgewerkte indicatoren zichtbaar zijn in de school, hoe u die uitwerking borgt en hoe en wanneer u er verantwoording over aflegt. Deze input wordt bij de inrichting van de KwaliteitsBalans voor u klaargezet. Bij een nieuwe inventarisatie (bijvoorbeeld een nieuwe schoolplanperiode) kan deze weer opnieuw worden gevuld. Wijzigingen in het inspectiekader worden door het team van KwaliteitsBalans bijgewerkt. In het tekstvak 'input' kunt u, of een medewerker, input geven van activiteiten die bijdragen aan de realisatie van uw doelen. Dat kan in tekst door middel van bijlage of als document. Als de informatie 'vertrouwelijk' wordt aangemerkt, is deze alleen voor u als leidinggevende in te zien.

4. Wanneer u vindt dat er voldoende input is gegeven om te kunnen onderbouwen dat een doel (ambitie, eis, verwachting) al dan niet is behaald, dan kunt u in de bovenste balk een beoordeling geven (in orde/ niet in orde). U vult daarbij ook een evaluatie in, waarin u uw beoordeling onderbouwt. U kunt deze beoordeling altijd wijzigen, mocht deze in de tijd veranderen. Uw nieuwe evaluatie komt dan boven de vorige te staan, zodat u een tijdlijn heeft van de ontwikkelingen op deze indicator.

Chantal PetersStafmedewerker onderwijskwaliteit SKOPOS
Lees verder
De wijze van kijken geeft focus; het geeft een compleet beeld, omdat je vanuit drie perspectieven kijkt. Zo krijg je goed zicht op of een kind over de hele linie goed onderwijs krijgt. Het maakt je bewust van je omgeving en welke invloed die heeft op je onderwijs. En dus heb je beter zicht op de interventies die werken op jouw school.