Drie overtuigingen

Veel kwaliteitszorgsystemen baseren zich op een vijfpuntenschaal. Wij vinden dat je kwaliteit niet alleen kwantitatief uit kunt drukken. Wij analyseren daarom niet alleen op cijfers en kengetallen, maar zorgen ervoor dat u onderbouwd een oordeel kunt geven over de kwaliteit van het onderwijs in uw organisatie volgens een systematiek die u vervolgens zelf voort kunt zetten. Onze werkwijze kenmerkt zich in de volgende drie onderscheidende overtuigingen:

  1. Het verhaal achter de cijfers
  2. Onderbouwd
  3. Eenvoudig, bruikbaar, dynamisch

1. Het verhaal achter de cijfers

Natuurlijk doe je iets goed als je hoge Cito-scores behaalt of als een tevredenheidspeiling mooie cijfers laat zien, maar dat wil niet zeggen dat er geen verbeterpunten zijn. Daar komt bij dat een cijfer vaak een gemiddelde is. Dan is het interessant om te kijken wat er achter de uitschieters naar boven of beneden zit. Daarom kiezen wij voor een kwalitatieve, narratieve benadering: het verhaal achter de cijfers. Wij vinden het belangrijk om ter plekke te zien, te horen en te proeven wat er speelt, om het systeem niet alleen te voeden met data uit de beschikbare bronnen, maar ook met persoonlijke ervaringen.

2. Onderbouwd

De drie perspectieven – eisen, ambities en verwachtingen – zijn gebaseerd op de theorie van Mark Moore, zoals beschreven in Creating Public Value (1995). Om de bevindingen te onderbouwen, werken wij met verhalen, uitspraken, foto’s, observaties, documenten, peilingen en cijfers als bewijzen. Daarnaast verzamelen we data met standaardontwerpen voor gesprekken en observaties, om willekeur uit te sluiten. Al deze data gebruiken we om patronen te ontdekken. Hoe vaker iets wordt geconstateerd, hoe meer het ingebed is in de organisatie. Om dat inzichtelijk te maken, gebruiken wij onder andere de Managementmatrix van Camp (2004).

3. Eenvoudig, bruikbaar, dynamisch

Het belangrijkste van onze methodiek is de denkwijze over kwaliteit. Maar daar hoort uiteindelijk ook een instrument bij. De KwaliteitsBalans is geen ingewikkeld instrument, maar eenvoudig, overzichtelijk en bruikbaar: een verzamelplaats van alle ontwikkelingen die binnen uw school of scholen plaatsvinden.

De KwaliteitsBalans is zeer eenvoudig te gebruiken en maakt de ontwikkelingen die u zelf wilt laten zien makkelijk zichtbaar. Geen ‘papieren tijger’ maar dynamisch: het zet aan tot denken en dialoog over de eigen visie op onderwijs en over de kwaliteit die je zelf wilt laten zien en hoe deze wordt ervaren.