// Nieuws | Onderzoekskader inspectie bijgesteld

Per 1 augustus 2023 is het onderzoekskader van de inspectie van het onderwijs bijgesteld en is er een nieuwe indicator toegevoegd: OP0. Deze indicator gaat specifiek over de basisvaardigheden (Taal, Rekenen en Burgerschap).

Op hun website schrijft de inspectie: 

‘Het gaat erom dat er op school bewuste keuzes gemaakt worden in het plannen en uitvoeren van het curriculum op de basisvaardigheden. En vervolgens kijken we of we dit terugzien in de klas. Dat betekent onder andere dat het onderwijspersoneel zich goed kan verantwoorden over de doelen waaraan ze werken.’

Daarnaast is van een tweetal indicatoren (OP2 en OP3) de tekst verduidelijkt.

Natuurlijk hebben wij deze aanvulling en wijzigingen verwerkt in onze KwaliteitsBalans. Op deze manier kunt u altijd werken met de meest actuele informatie.