// Artikel | ‘Instrument waarmee onze plannen overzichtelijk worden gemaakt en gemonitord’

‘Als staffunctionaris expert onderwijs is mijn belangrijkste opdracht me bezig te houden met het kwaliteitsbeleid van BasisBuren. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school en de leerkrachten de onderwijskwaliteit verbeteren. Ik ondersteun de directeur-bestuurder en de schooldirecteuren in de uitvoering van het onderwijsbeleid. We hebben het instrument KwaliteitsBalans ontwikkeld om kwaliteit in beeld te brengen. Er zijn veel systemen die kwaliteit door middel van scorelijstjes omzetten in kwantiteit. We misten een instrument waarmee je de werkelijke kwaliteit inzichtelijk maakt.’ Aldus Jeroen Ulijn.

Lees hier het volledige artikel.